חלק נכבד מהצלחת החקלאות בישראל נזקף לזכותם של אנשי המחקר החקלאי, שחלקם פועלים במסגרת מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים (מו״פים), הפרושים לאורכה ולרוחבה של הארץ. נסקור כאן בקצרה את פועלם של שלושה מרכזים כאלה וחלק מהמחקרים הנערכים בהם

בשונה משאר המו"פים בארץ, מו"פ לכיש אינו מו"פ אזורי אלא מו"פ ייעודי למחקרים בתחום ההשקיה במי קולחים תוך התמקדות בהשפעתם על גידול מטעים

הצגה ראשונה של מודל אינטגרטיבי לחישוב הכדאיות הכלכלית של השקיית מספר גידולים מייצגים, באיכות ובכמות מים נתונה. המודל משלב, עבור גידולים נבחרים, תחשיבי גידול, רגישותם למליחות ולרמת ההשקיה, מחיר המים ומשתנים סביבתיים שונים

עמוד 12 מתוך 12

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם