המשבר במשק המים

שני דוברים בכנס השנתי של אג"מ התייחסו בהרצאות שלהם למשבר הפוקד את משק המים לאור רצף השנים השחונות, עם דגש על המצב החמור בצפון הארץ

לרגל האסיפה הכללית השנתית, הזמין האיגוד הישראלי למים (אג"מ) שני דוברים המבטאים את המשבר הקשה שבו שרויים משק המים והטבע, שהם תוצר של שינוי האקלים ולא פחות מכך, מעשה ידי אדם.
פרופ' אביטל גזית, אקולוג נחלים מבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, הזהיר בהרצאתו "נחלי ישראל לאן" מפני גורלם הקשה של הנחלים על רקע הזיהום המתמשך והפחיתה המתמשכת במשקעים, והודיע על הצורך הדחוף להקים "אתרי מפלט" במעינות ובקטעי נחל, לשימור המגוון הביולוגי המקורי של נחלי ישראל, לפני שיאבדו.
לדברי גזית, על פי נתוני השירות ההדרולוגי, ב-50 השנים האחרונות אנו חווים רצף של שנים שחונות ופחיתה במשקעים בצפון הארץ, הבאים לידי ביטוי בירידת המפלס הממוצע של הכנרת החל משנות ה-70.
"כאשר בחנתי את המשקעים בתחנה מייצגת במרכז הארץ", אמר גזית, "התברר שב-20 השנים האחרונות מספר השנים שבהן כמות המשקעים היתה נמוכה מהממוצע הארצי היה כפול מזה שבהן הכמות היתה מעל למוצע. לא רק זאת, המודלים שבחן השרות ההידרולוגי מצביעים שבעתיד הנראה לעין צפויה עליה בתדירות ובעוצמה של שנות הבצורת ואירועי קיצון, שמשכם אינו ידוע.
"ככל הידוע לי", הוסיף גזית, "נבחנה חלופה של העברת מים ממערב למזרח להקלת מצוקת המים בצפון הארץ, אך עדיין אין החלטה ברורה שזו החלופה הטובה ביותר. כלומר, אם התרחיש הצפוי של החרפת ההתייבשות יתממש, מצוקת זמינות המים תחריף ועשוי להיווצר מצב שלא נוכל לתת לה מענה בזמן, ולו זמני".
באשר להשפעת המצב ההידרולוגי על נחלי הארץ גזית רואה שחורות. "זרימת המים בנחלים תפחת ונחלי האיתן יהפכו לנחלי אכזב נטולי זרימת הבסיס, שיזרמו רק באירועי גשם. מצב שיש לו השלכות מרחיקות לכת על המגוון הביולוגי בנחלים. זאת בנוסף לזיהום הקשה המאפיין את נחלי הארץ, הנובע מהעובדה, שהנחלים הם פתרון הקצה לכל תקלה במכוני הטיפול בשפכים (מט"ש). כתוצאה מכך, נחלים שבשיקומם הושקע כסף רב יורדים לטמיון, כפי שקורה בימים אלה בירקון". לדעתו, מצב עגום זה מחייב שתי פעולות מיידיות: איתור קטעי נביעה ונחל, בהם זורמים מי מקור באיכות גבוהה, שיוכרזו כ"אתרי מפלט" לשימור המגוון הביולוגי המקורי של נחלי ישראל. "אתרים אלו יוכרו כבעלי ערך מיוחד, יזכו להגנה מפני זיהום ויזכו להבטחת אספקת מי מקור בכל מצב. בשנים שחונות פחות יישמשו אתרי המפלט לאכלוס מחדש של שאר חלקי הנחל", אומר גזית. את בעיית הזיהום ממליץ גזית לפתור באמצעות הנחיות מחודשות להקמת מט"שים, כך שיהיו מסוגלים לקלוט גלישות (48 שעות) וימנעו בצורה מוחלטת הגעת ביוב וקולחים ברמת טיפול נמוכה לנחלים.
"בנוסף", אומר גזית, "יש למנוע כניסת מזהמים ליובלים ואף לשקול ניקוי ערוצי משנה לפני שטפונות (באחריות רשויות הניקוז והנחלים) ולמנוע בכך תמותה של דגים ויצורים אחרים בנחל אחרי הגשם הראשון". ללא כל אלה, מצבם של נחלי הארץ ימשיך להתדרדר.
מנהל תחום תכנון אסטרטגי ברשות המים, מיקי זיידה, סקר את אתגרי משק המים לשנים הקרובות על רקע שינוי האקלים והעלייה בצריכה כתוצאה מהגידול באוכלוסייה. לדבריו, האתגרים החשובים ביותר הם אמינות אספקה לכלל המגזרים, אספקת מים לחקלאות על רקע המחסור ב"מים זולים" ועל רקע חוסר היציבות בביקושים, ושיקום ושימור האוגר הטבעי של מי התהום מבחינת איכות ושימור כושר ההפקה. בתחום מערך הביוב וההשבה האתגר המרכזי, לדבריו, הוא שמירה על איכות הקולחים ומניעת הזרמתם לסביבה.
גם זיידה, כמו גזית, הדגיש את המחסור במים באזור הצפון ובמיוחד את מצבה העגום של הכנרת שסובלת כיום ממחסור מצטבר של 1.2 מיליארד מ"ק ביחס לממוצע (ב-1961 עמד המחסור על 0.6 מיליארד מ"ק). לעומת הירידה בכמות המשקעים, לדבריו, כמות האוכלוסייה הולכת גדלה, ואיתה הצריכה שצומחת ב-30 מלמ"ש מדי שנה. משמעות הדבר, לדעתו, היא צורך בהקמת מתקן התפלה חדש המייצר 100 מלמ"ש, בכל שלוש שנים.
יש לציין, כי כבר כיום 50% מהמים המסופקים מיוצרים באופן מלאכותי (587 מלמ"ק), כאשר ב-2050 הכמות תעלה ל-65%, ותוכנית המתאר הארצית (תמ"א) 34 ב', מאפשרת כבר כיום התפלה של 1.8 מיליארד מ"ק בשנה.
באשר להשקעות במשק המים הצהיר זיידה, כי בחמש השנים הקרובות יש להשקיע כ-20 מיליארד שקל, כארבעה מיליארד שקל בשנה.
בין האתגרים העומדים בפני משק המים ציין זיידה את חיבור אגן הכנרת למערכת הארצית, שיקום הירדן הדרומי וחיבורו למערכת הארצית, הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי, הורדת מליחות הקולחים בתשלובת הקישון, הקמת מתקן להתפלת מים מליחים בחוף כרמל, צמצום כמות המט"שים באזור המרכז, מציאת פתרון לביוב ירושלים הזורם בנחל הקידרון, פיתוח השפד"ן, תגבור אספקת המים השפירים לנגב, יישום תוכנית האב לערבה התיכונה והדרומית ועוד ועוד.

דליה טל, מנהלת קמפיינים - עמותת צלול | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הדפסה הורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם