מחקרים ייחודיים בגידול תמרים

מו"פ ערבה דרומית - חבל אילות

חלקת החוטרים המשמשת לניסוי באיכויות מים

ייחדו של מו"פ ערבה דרומית, שהינו חלק ממערך המו"פים של משרד החקלאות, במיקומו הדרומי (המו"פ הדרומי ביותר בישראל, באזור יטבתה) ובאזור קיצוני מבחינות רבות: החל באקלים חם ויבש המתאפיין בטמפרטורות קיצוניות ובמשרעת טמפרטורות גדולה בין יום ולילה, אידוי גבוה (כ-3300 מ"מ לשנה), קרקעות מליחות ודלות בחומר אורגני, וכלה במקורות מים מוגבלים באיכותם ובכמותם.
המו"פ ממוקם בלב אזור מרכזי של גידול תמרים, בעיקר מזן מג'הול, ולכן רואה עצמו כ"מו"פ התמרים", אשר שם לו למטרה לקדם מחקרים ייחודיים בתחום.
במסגרת מחשבה זו ובהמשך למחקרים קודמים בתחום התמרים שבוצעו במו"פ, מבוצעים מחקרים בנושאים אלה גם השנה.
בין מחקרים אלה, מתקיים מחקר בנושא בחינת השפעה ארוכת טווח של איכות מי השקיה על תמרים מזן מג'הול, שהחל בסוף 2015 ומהשנה יפוצל לטיפולי השקיה שונים. במסגרת זו נבחנת תגובת העצים (יבול, קצב גידול, איכות פרי) לשלוש איכויות מים: 0.9, 3 ו-6 דצ"ס/מ'.
הניסוי כולל 45 עצים, בנטיעה מסחרית רגילה וייחודו בכך שאיכויות המים בהם נעשה שימוש נקבעות על ידי הכנת מים המבוססים על מי רכז ממתקן ההתפלה הקיים במו"פ. עובדה זו מאפשרת שימוש במים במוליכויות חשמליות שונות עבור הטיפולים השונים אך הרכב המלחים דומה למי המקור (מי קו שמקורם באקוויפרים האזוריים). זהו הניסוי הראשון אשר איכויות המים בו לא נגזרות ממלחים המוספים באופן מלאכותי (כפי שנהוג היה עד היום) למשל NaCl ו-CaCl2.
כיום ידוע שלהרכב המלחים השפעה חשובה על התגובה למליחות ולכן תוצאות המתקבלות ע"י שימוש במים בעלי הרכב דומה למים בהם נעשה שימוש בחלקות המסחריות, רלוונטיות יותר לאזור בו מתבצע הניסוי.
מערכת ניסויית נוספת שהוקמה במהלך השנה החולפת היא ליזימטר ענק לגידול תמרים.
מדובר במערכת ייחודית וחדשנית, בעלת יכולת לנטר שטפי מים ויונים ולמדוד את השימוש במים של עצי תמר בתנאי מטע.
שטח הליזימטר ועומקו כ- 1296 מ"ר ו- 4.5 מ', בהתאמה. בליזימטר נטועים 16 עצים, ב- 4 שורות. מסביב לעצים אלו נטועים עצים דומים, על מנת להביא למינימום האפשרי את השפעת השוליים. הליזימטר הענק הוא כלי מחקרי המאפשר ביצוע וסגירת מאזני מלח, מים ודשן באופן שלא ניתן היה לבצע עד כה.

הליזימטר הענק כפי שנראה במהלך ההקמה (ימין) הליזימטר הענק כפי שנראה בסיום ההקמה (שמאל)

בנוסף לפן המחקרי ישמש הליזימטר הענק ככלי חשוב וייחודי לקביעת צריכת המים של עץ תמר במטע מסחרי. מסד נתוני מדידות צריכת המים היומיות יהווה כלי חשוב שבו יוכל להשתמש כל חקלאי המעוניין לייעל את השימוש במים ודשן במטעיו.
פרט לשתי תוכניות אלה, אנו ממשיכים בביצוע ניסיונות כחלק מתוכניות מחקר הנמשכות משנים קודמות. לדוגמה תוכנית מחקר העוסקת בחקירת יחסי קרקע-מים-שורש ותהליכי פיצוי קליטת מים ויסודות הזנה בגידולי שדה ובעצי מטע בתנאי עקת מים ומלח, אשר מטרותיה הן איפיון תופעת פיצוי קליטת מים על ידי שורשים בתנאי מליחות, הבנת המנגנון/ים לתופעת הפיצוי, ושילוב המסקנות שיתקבלו בהמלצות גידול ובמודלים.
תוכנית גדולה נוספת היא תולדה של הצפי לקבלת מים מותפלים באזור הערבה הדרומית. תקוותנו היא שקבלת מים באיכות טובה תאפשר הגדלה של המגוון החקלאי המצומצם הקיים כיום באזור.
בתוכנית זו, המתנהלת בהובלת אמנון גרינברג, הוקמה חלקת ניסוי גדולה (כ-8 דונם) ובה יבחנו שלושה זני מנגו בכירים (טלי, אורלי וטומי) המושקים בשלוש איכויות מים (0.9, 1.6 ו-3.2 דצ"ס/מ').
להערכתנו, זנים אלה, בשילוב איכויות מים טובות, הם בעלי פוטנציאל הצלחה בערבה הדרומית ואנו מקווים לקדם את הגידול המסחרי על ידי בחינתם בשנים הקרובות.
את דוחות המו"פ, תוצאות הניסויים וסיכומים נוספים ניתן לראות באתר המו"פ: www.aravard.org.il.

אהוד צאלים, קרקע מים והשקיה | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הדפסה הורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם