ייעול ההשקיה באמצעות ליזימטרים

מו"פ דרום ומו"פ רמת הנגב

מו"פ דרום | גידול תפ"א בשדה עם ליזימטרים

ברמת הנגב ישנם קידוחים לאקוויפר עמוק וגדול של מים מליחים ובמו"פ רמת הנגב אנו מבצעים מחקרים בשימוש במים אלה להשקיית החקלאות הנגב מזה 30 שנה ויותר. המים המליחים הינם בזמינות גבוהה ומחירם נמוך יותר ממים שפירים או מושבים. כיום, רוב חקלאי רמת הנגב משקים על פי ההמלצות שנבעו מהניסויים במו"פ. כמו כן, החקלאים מתעדכנים באופן קבוע בתוצאות המחקרים על מנת לשפר את משטר ההשקיה.
השנה הקמנו שמונה ליזימטרים בתוך חממה בכדי לייעל את ההשקיה של עגבניות בהנבה חורפית.
ליזימטר הוא כלי מחקרי המשמש בעיקר ככלי להערכת אוופוטרנספירציה (דיות והתאדות) ופוטנציאל זיהום הקרקע ומי התהום. הליזימטר הינו 'עציץ' גדול (כשני מ"ק קרקע) כאשר הנקז שיורד אל מתחת לבית השורשים נאסף ונמדד. ההפרש בן מי ההשקיה לבין מי הנקז מאפשר לנו לחשב את כמות המים הנדרשת לגידול העגבניה. מכיוון שברמת הנגב משקים במים בעלי מליחות של לפחות 1.5 דציסימנס/מ', אנו בודקים את המליחות והכלור במי הנקז בכדי לקבוע את כמויות ותדירויות השטיפה/השקיה עודפת שיש לבצע.

רמת נגב | בדיקת מחלות בפלפלי סוויט ביט

במו"פ דרום מושקעים לאחרונה מאמצי מחקר בייעול הרווחיות של שימוש במים לחקלאות בגידולי שדה. למטרה זו, בעזרת קרן יק"א, הוקמו לאחרונה במו"פ 16 ליזימטרים בשדה של 40 דונם. הליזימטר נמצא על משקל ששוקל את הקרקע באופן רציף והפרשי המשקלים מאפשרים לחשב את כמות המים שנכנסה (גשם והשקיה) וכמות המים שיצאה (נקז, דיות והתאדות). בדיקות כימיות של הנקז מלמדות על פוטנציאל זיהום הקרקע ומי התהום על ידי חומרי הדישון וההדברה שירדו אל מתחת לבית השורשים.
עיקר השימוש של הליזימטרים בשנים האחרונות הוא לייעול את ההשקיה ולקבוע מקדמי השקיה.
השנה השתמשנו בליזימטרים לאימות אלגוריתם של צילום תרמי לניטור עקות מים בתפוחי אדמה. מצאנו שחישה מרחוק של אורכי גל תרמיים מאפשרים הכוונת ההשקיה בתפוחי אדמה. כלומר, בעזרת צילום מלוויין או רחפן, אפשר לקבוע מתי צריך להשקות את הגידול.
מחקר נוסף שהתחלנו השנה הינו שימוש בטנסיומטרים להכוונת השקיה אוטומטית בחממות. פיתחנו אלגוריתם שלוקח את הקריאות של מספר טנסיומטרים ובעזרת חישוב קצב ההתייבשות קובע את תזמון וכמות ההשקיה. תוצאות הראשוניות מראות חסכון של יותר מ 30% בכמות המים, ללא פגיעה בכמות היבול, במקרה זה של עגבניות.

מורן סגולי, חוקר קרקע ומים | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הדפסה הורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם