שינויים בכיוון הזרימה

תוך עשר שנים הפכו המים המותפלים למקור המים העיקרי למי שתייה בישראל. כיצד כל זה משפיע על איכות המים שאנחנו מקבלים?

 

בישראל פועלים היום 56 תאגידי מים, המספקים שירותי מים וביוב למרבית אוכלוסיית ישראל. בהתאם, הם הצרכן המרכזי של מים שפירים, מתוקים, בישראל. כל תאגיד אחראי על אספקת המים ועל טיפול בשפכים בגבולות הגזרה שלו, ומחויב בביצוע בדיקות לאיכות המים בתוך הרשת העירונית. בעוד שחלק מהתאגידים מפיקים אחוז מסוים מהמים שהם מספקים באמצעות בארות מים שבבעלותם, מרבית התאגידים מקבלים את כל המים שלהם מחברת מקורות.

"אם בעבר המוביל הארצי1 הוביל מים מאזור הצפון דרומה ומאקוויפר ההר והחוף לאזורי הביקוש, הרי שהיום, חלק מרכזי מהמים מגיע ממתקני ההתפלה שממוקמים בקרבה לחוף"

המקור למרבית המים האלה2 (כ-80 אחוז נכון ל-2017) הוא בחמישה מתקני התפלה שממוקמים לאורך חופי ישראל (בין אשקלון בדרום וחדרה בצפון).
חוץ ממים מותפלים, בתמהיל המים של "מקורות" עדיין קיים אחוז מסוים של מים "טבעיים". להגדרה של מים טבעיים נכנסים מים עיליים - כמו מי כנרת, שבשנים האחרונות חלקם הפך לשולי ביותר, ומי קידוחים - מי תהום.
החלק היחסי של המים הטבעיים מסך מי השתייה הולך וקטן עם השנים, זאת כתוצאה מעלייה מתמדת בצריכה שנובעת מגידול אוכלוסייה, שינויים אקלימיים, זיהום של מקורות מים וכן כיסוי יותר ויותר שטחים בבטון אשר פוגע במילוי החוזר של מאגרי המים הטבעיים (בעיקר התפשטות השטח הבנוי על חשבון השטחים הפתוחים). תוך עשר שנים בלבד, הפכו המים המותפלים למקור המרכזי למי השתייה עבור מרבית תושבי ישראל. כיצד כל זה משפיע על איכות המים שאנחנו מקבלים?
חברת מקורות מספקת לתאגידים מים ממתקני ההתפלה או ממקורות מים טבעיים, כמו בארות המים והכנרת באמצעות רשת אספקת המים הארצית. "מקורות" היא הבעלים של מרבית הבארות להפקת מים בישראל ושל אחד מחמשת מתקני ההתפלה (מתקן אשדוד). אם בעבר המוביל הארצי3 הוביל מים מאזור הצפון דרומה ומאקוויפר ההר והחוף לאזורי הביקוש, הרי שהיום, ב"עידן ההתפלה", חלק מרכזי מהמים מגיע ממתקני ההתפלה שממוקמים בקרבה לחוף. שינוי זה הביא צורך להקמה של מערכת אספקה חדשה שתוכל להעביר כמויות אדירות של מים ממישור החוף אל פנים הארץ. ה"מוביל הארצי החדש"4, שמוקם בשנים האחרונות, מאפשר להעביר את המים המותפלים למערכת הארצית ומשם לצרכני המים, דוגמת תאגידי המים. במקביל לבניית המוביל הארצי החדש, נבנו עם השנים ונבנים גם כיום קווי מים נוספים, דוגמת קו המים החמישי לירושלים, קו מחבר ערבות, ומערכת המים השנייה לאזור חיפה והקריות. המעבר ל"עידן ההתפלה" שינה במידה רבה את כיוון זרימת המים בישראל, מה שמשפיע באופן ניכר על תמהיל המים שמספקת חברת מקורות לצרכנים. כ-90 אחוזים מהמים שמספקים היום התאגידים לתושבים הם מי "מקורות", ורק 10 אחוזים הם מים שמקורם בקידוחים פרטיים שבבעלות התאגידים. לשינוי שכזה יש השפעה דרמטית על סוג המים שזורמים לנו בברזים.

 

רוב המים מחברת מקורות - מיעוטם מקידוחים פרטיים

בגבעתיים, רעננה וראשון לציון כמעט מחצית מהמים שנצרכים מופקים על ידי התאגיד מבארות מי שתייה שנמצאות בשטח המוניציפלי שבאחריות התאגיד.
בבת ים, כ-70 אחוזים מהמים מקורם בבארות התאגיד, ובחדרה עומד נתון זה על 50 אחוזים.
אך הערים האלה אינן מייצגות את המצב במרבית הישובים בישראל, שכן, כאמור, ברוב המקרים התאגיד מסתמך על חברת מקורות כמקור בלעדי או עיקרי לאספקת המים. כך למשל, בתל אביב רק 6 אחוזים מאספקת המים נשענת על בארות של התאגיד. היתר מגיע מחיבורי צנרת של חברת המים הלאומית, מקורות, שמובילים בעיקר מים מותפלים.
ההישענות הגדולה של אזורים רבים בישראל על מי "מקורות" נובעת בחלקה מסיבות היסטוריות, אך גם כתוצאה מזיהום וסגירה של בארות פרטיות להפקת מים. במקרים מסוימים, הסיבה לכך שמי התהום אינם מנוצלים נובעת מניהול לא נכון של התאגיד, שמביא לכך שבארות מים שבשטחו אינן פעילות. בהקשר זה יש לציין כי מים שמפיק התאגיד מבארות שבבעלותו יהיו לרוב זולים יותר ממים שהוא רוכש מחברת מקורות. בנוסף, גיוון של מקורות המים מביא להגברת אמינות האספקה וביטחון המים (water security), ויש לכך חשיבות רבה בשעת חירום.

 

תל אביב כדוגמה

אם בעבר הרחוק, עיר כמו תל אביב-יפו יכלה להסתמך במידה רבה על הבארות שבשטחה לשם אספקת מים לתושבים, כיום, כתוצאה מהגידול במספר התושבים בעיר, התפשטות האזורים הבנויים על פני השטחים הפתוחים וזיהום של מי התהום, שהביא לסגירה של מספר רב של בארות מים, מקור המים העיקרי של העיר הוא מים מותפלים שמספקת חברת מקורות.
תאגיד מי אביבים מספק לתושבי תל אביב-יפו 51 מלמ"ק בשנה (שני רק אחר תאגיד הגיחון שמספק לתושבי ירושלים והסביבה 78 מלמ"ק). מתוך כמות זו, רק 3 מלמ"ק (כ 6%) הם מים שמפיק התאגיד משש בארות שנותרו פעילות בעיר, זאת לאחר שמספר רב של בארות נסגרו בשנים האחרונות. יתר המים, כ-48 מלמ"ק, מסופקים על ידי חיבור חברת מקורות, וברוב ימות השנה מדובר במים שהם רובם ככולם מים מותפלים.
למעבר לאספקת מים מותפלים יש השפעה על הרכב המינרלים במים. בחינה של דוחות איכות מים של חברת מקורות שהופקו עבור תאגיד מי אביבים בשנים 2014-2016 מלמדת על מגמה של יותר ויותר מים מותפלים, או אם תרצו, פחות מינרלים במים.
בשנת 2014 הותפלו בישראל כ- 350 מלמ"ק.
בשנת 2016 כבר הותפלו כ-540 מלמ"ק. המשמעות היא שאם לפני כמה שנים המים שקיבלנו בברזים השתנו לסירוגין בין מים מותפלים למי תהום - הרי שהיום, במרבית ימות השנה, אנו מקבלים מים מותפלים. כתוצאה מכך, השינויים בזמן בהרכב המינרלים במים קטנים הרבה יותר (מה שמשתקף על ידי השונות).
ריכוז המגנזיום, שנעדר מהמים המותפלים, ירד בממוצע מ-15 מיליגרם לליטר (מג"ל) ב 2014 ל-7 מג"ל ב 2016 - ירידה של 53 אחוזים! אך לא פחות מדאיג מזה הוא הנתון שטווח הריכוזים של המגנזיום (שמייצג את השונות) הצטמצם משמעותית מ-14-21 מג"ל ב 2014 ל-6-9 מג"ל ב- 2016.
בהקשר זה, יש לציין כי הפרויקט להוספת מגנזיום למים מתעכב, והמשמעות היא שתושבים בחלקים נרחבים בישראל לא מקבלים כמעט מגנזיום מהמים.
מאידך, למעבר למים שהם בעיקר מותפלים יש גם השפעה חיובית. קשיות המים, שקשורה בריכוז המינרלים, ירדה, ולכך יש השפעה חיובית על מערכות לחימום מים (דוודים ומחמי מים), ומכונות שעושות שימוש במים, כמו מכונות כביסה או מדיחי כלים. גם ריכוז החנקות (ניטראטים), שהם קבוצת מזהמי מי התהום הנפוצה ביותר, שמקורם בעיקר בחלחול של עודפי דשנים למי התהום, ירד בין 2014 ל-2016 מ-1.7 ל-1.3 מג"ל. לכניסת המים המותפלים השפעה חיובית גם על איכות הקולחים, שריכוז המלחים בהם ירד בשנים האחרונות בעקבות הרחבת השימוש במים ממתקני התפלה.

 

שיקום מי התהום - צורך הכרחי

למצבם העגום של מקורות המים הטבעיים, מה שמביא, במידה מסוימת, להישענות יתרה על מים מותפלים, סיבות רבות - שינוי אקלים, שינוי בשימושי קרקע, ניצול יתר של מאגרי המים וזיהום של מי התהום.
התפלת מים היא חיונית במדינה כמו ישראל, אך היא צריכה לבוא לצד מהלכים כמו שיקום מאגרי המים הטבעיים, ולא כפתרון בלעדי.
אם הפגיעה במאגרי המים הטבעיים תמשך, ניוותר עם מקור מים מרכזי אחד ונאבד במידה רבה את כושר הוויסות, הגיוון, וביטחון המים שמאפשרים מי התהום.

אסף בן נריה ושרית כספי אורון, אדם טבע ודין
הדפסה הורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם