לחורף יוצא הדופן שעבר עלינו השפיע גם על המים בטבע. בעוד שנחלי הדרום זרמו בעוז והגבים כולם התמלאו, במרכז ובצפון הזרימה נותרה חלשה ומעיינות רבים שברגיל שופעים כל השנה, ייבשו

מכון טיהור השפכים חומת שמואל בירושלים מטפל מקומית בשפכי השכונה הקרובה ויישובים סמוכים, והמים המטוהרים מופנים להשקיית הגינון הציבורי ברחבי העיר

לכל מעיין הנובע בעמק בית שאן יש שם קדום ושם מודרני בעברית. השמות הללו, הקדומים והחדשים, מעידים על הנופים, על תופעות הטבע והפעילות האנושית בסביבה, כפי שהצטיירה ברוחם ובדמיונם של תושבי הארץ בתקופות השונות

ל פי נתונים ראשוניים המוצגים במאמר שלפנינו נראה כי אכלוס הקיפונים באגם הוא סיפור של הצלחה, גם עקב השפעתם הטובה על איכות המים וגם בגלל תרומתם הכלכלית

תוצאות וממצאים עיקריים של מחקר שנערך באגני שורק של מפעל השפד"ן, שבחן את השימוש בהרכב האיזוטופי של המים ושל מומסים שונים כסמנים פוטנציאלים למעקב אחר התפשטות הקולחים באקוויפר

אחת הדרכים להגביר את כמות המים הזמינים, היא קציר גשם. אמנם בתנאים הנוכחיים אין בכך כדאיות כלכלית בהשוואה למחירי המים ממקורות אחרים, אך חישובי כדאיות הקשורים למשק המים הלאומי ולחסכון אפשרי למשק המים הפרטי, עשויים לשנות את שיקולי ההשקעה בתחום זה

שיטת הגידול האורגנית, המסתמכת על דשן מוצק כגון קומפוסט המיושם ישירות בקרקע בתחילת הגידול, מעלה מהותית את שטף החנקה לעומק התווך הלא רווי ומגדילה את פוטנציאל הזיהום של מי התהום

השירות ההידרולוגי ברשות המים מפעיל כלי אופרטיבי לחיזוי כמויות המשקעים הצפויים להתקבל באגנים השונים במהלך עונת הגשמים, באמצעות אלגוריתם מיוחד שנבנה במרכז האמריקאי לחקר האטמוספירה.

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם