המחסור במים שפירים הוביל לשימוש הולך וגדל במים קולחים מטוהרים לצורכי השקיה חקלאית. אולם השקיה מתמשכת במים אלה פוגעת בתכונות ההידראוליות של הקרקע ויכולה להוות אחת הסיבות לירידה ביבולים, בעיקר בקרקעות כבדות

מאמר זה עוסק בהשפעת כיסוי צף על מאגרי מים וקולחים, ובהערכה של מדדים כלכליים הנובעים מכך

הרפורמה שבוצעה במהלך השנים 1999-2008 הביאה לצמצום משמעותי בכמות השפכים המיוצרים ברפתות החלב, שמרביתם מגיעים למערכות ביוב ולא מזיקים לסביבה

חלק נכבד מהצלחת החקלאות בישראל נזקף לזכותם של אנשי המחקר החקלאי, שחלקם פועלים במסגרת מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים (מו״פים), הפרושים לאורכה ולרוחבה של הארץ. נסקור כאן בקצרה את פועלם של שלושה מרכזים כאלה וחלק מהמחקרים הנערכים בהם

מסילת הרכבת הרביעית המתוכננת באפיק נחל איילון תביא להצרה נוספת של אפיקו, ותגביר את הסיכוי להצפות בעת אירוע גשם משמעותי. הפתרון המוצע על ידי המתכננים – מנהרה שתזרים את עודפי המים ישירות לים התיכון. עמותת ״צלול״ מתנגדת לתוכנית ושותפים להתנגדות עוד גופים נוספים

בשונה משאר המו"פים בארץ, מו"פ לכיש אינו מו"פ אזורי אלא מו"פ ייעודי למחקרים בתחום ההשקיה במי קולחים תוך התמקדות בהשפעתם על גידול מטעים

מתקני טיפול בשפכים משמשים ככר נוח להתפתחות חיידקים העמידים לאנטיביוטיקה. מטרות המחקר שתוצאותיו מובאות כאן היו הערכת השכיחות של חיידקים כאלה בקולחים וקביעת ההשפעה של הטיפולים השונים, שניוניים ושלישוניים, על הישרדותם

הצגה ראשונה של מודל אינטגרטיבי לחישוב הכדאיות הכלכלית של השקיית מספר גידולים מייצגים, באיכות ובכמות מים נתונה. המודל משלב, עבור גידולים נבחרים, תחשיבי גידול, רגישותם למליחות ולרמת ההשקיה, מחיר המים ומשתנים סביבתיים שונים

עמוד 15 מתוך 15

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם