עונת הגשמים שהסתיימה לא מכבר הינה הרביעית ברציפות בה נרשמות כמויות משקעים נמוכות מהממוצע באגנים הצפוניים וגם בשאר אזורי הארץ המצב לא מזהיר: השנה הסתיימה כאשר כמויות המשקעים בשקלול ארצי הסתכמו ב-71% ביחס לממוצע הרב-שנתי ולמעשה היא מוגדרת כשנת בצורת

יון המנגן אינו גורם לנזק בריאותי, אך מביא לסתימת צנרת, טפטפות ואמצעי השקיה אחרים. בריכוזים גבוהים הוא נותן למים טעם מתכתי וצבע שפוסלים אותם כמי שתייה. שיטה שפותחה בחברת מקורות, "מחקה" בתוך ריאקטור מבוקר את תהליך החמצון המתרחש באופן טבעי, ומאפשרת למנוע את הצטברות המנגן בקווי המים

מערכת אספקת המים בערבה התיכונה ובכיכר סדום הינה עצמאית לחלוטין ומנותקת ממערכות שכנות. אחת הבעיות המרכזיות במערכת כזו היא חוסר הגיבוי בעיתות משבר. כדאי להתגבר על כך וגם כדי להגדיל את כמויות המים לחקלאות, הוכנה תכנית אב לאספקת מים לאזור ועד למימוש המלא שלה, קודמה הקמת קו מים המחבר בין הערבה הדרומית לערבה התיכונה

היעדר כושר איגום גדול דיו כדי לקלוט את מי הקולחים המטוהרים בעונת החורף, מביא להזרמת קולחים ברמת טיפול נמוכה לנחלים ולים. רשות המים מעכבת העברת תקציבים להקמת מאגרים חדשים עד להשלמת המהלך לרישוי ספקים אזוריים ובינתיים הטבע מזדהם וחופי רחצה נסגרים

מערכת UASB דו-שלבית הוכחה כפתרון אפשרי לשפכי מכון החליבה וחצר ההמתנה ברפתות. המערכת הינה פשוטה להפעלה, אינה דורשת הוספה של כימיקלים ודורשת כמות נמוכה של פינוי מוצקים עודפים

במהלך 8 השנים האחרונות הורחב מפעל השפד"ן ושודרג, בין היתר כדי להפסיק את הזרמת הבוצה לים ולהקים לה פתרון יבשתי. הפסקת ההזרמה צפויה עד תום הרבע הראשון של שנה זו

למרות אירועי הגשם העוצמתיים של חודש דצמבר, הצפי לעונה כולה מוסיף להיות לכמויות משקעים אשר לא יעלו על הממוצע הרב-שנתי בשקלול ארצי (הנתונים במאמר נכונים לתחילת חודש ינואר 2017)

תוצאות בדיקה שבחנה את דעיכת יכולת החיטוי של תמיסת היפוכלוריט הנתרן בזמן אחסנה במערכות השקיה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם