בחלק הראשון של המאמר, שפורסם בגיליון הקודם של "מים והשקיה", עמדנו על הבעיות הרבות שיש בבירוקרטיה וברגולציה הסביבתית בישראל. בחלק השני המובא כאן נעסוק בהצעות לשיפור המצב

זיכרונותיו של נחום נווה מאגם הכנרת לאורך השנים, עוד מהיותו סטודנט בטכניון ובהמשך כמהנדס מים בשרות חברת תה"ל – תכנון המים לישראל

עד להקמת המדינה, זרמו בנחלי הארץ מים נקיים. שאיבה מאסיבית מהמעיינות והזרמת ביוב לאפיקים היבשים, הפכו את הנחלים למובלי שפכים מסריחים ומזוהמים. בעקבות לחץ ציבורי התקבלו מספר החלטות ממשלה להחזרת המים לטבע, אך אלו לא מומשו במלואן וחלק ניכר מהנחלים עדיין סובל מזיהום שפכים המסכל את מאמצי שיקומם ופוגע ברווחת הציבור

הצעת חוק רישוי סביבתי משולב שנמצאת כיום בשלבי דיון מקדמיים, תיצור לדעת הכותבים רפורמה מדומה בלבד, שתעמיק עוד יותר את הכאוס הבירוקרטי והרגולטורי. המאמר יפורסם בשני חלקים, שבחלק הראשון המובא כאן יתואר מצב הבירוקרטיה והרגולציה הסביבתית בישראל ובחלק השני, שיפורסם בגיליון הבא, יובאו הצעות לשיפור המצב

האסדרה שנקבעה על ידי רשות המים תחייב רפתות שאיכות השפכים שלהן נמוכה לטפל בהם לפני הזרמתם למערכת הביוב ובכך להפחית עומסים, נזקים ועלויות מהמועצות האזוריות, התאגידים והמט"שים הנושאים כיום במלוא העלויות הנגרמות מהזרמות אלה

סקירה של 10 מחקרים נבחרים שנערכו בחברת מקורות בשנה החולפת בתחומים שונים בהם פועלת חברת המים הלאומית

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם