הגבלת ריכוזי חנקן וזרחן בקולחי מט"שים היא כיום חלק מדרישות החוק ובדרך כלל יש גם כדאיות כלכלית ותפעולית לשלב במט"ש רגיל סילוק משולב של חומרים אלה. במאמר זה נסקור את עקרונות ההרחקה ואת המתקנים הדרושים לשם כך

בחלק הראשון של המאמר, שפורסם בגיליון הקודם של "מים והשקיה", עמדנו על הבעיות הרבות שיש בבירוקרטיה וברגולציה הסביבתית בישראל. בחלק השני המובא כאן נעסוק בהצעות לשיפור המצב

ההשלכות של פיזור מבוקר של השפכים (עקר) על הסביבה, ועל הקרקע בפרט, אינן ידועות לאשורן. במאמר זה מסוכמת עבודה אשר בחנה את ההשפעה על ספיחת הסימזין לקרקע אשר הודגרה עם עקר תחת תנאי מעבדה מבוקרים בשורה של מקרי קיצון סביבתיים

זיכרונותיו של נחום נווה מאגם הכנרת לאורך השנים, עוד מהיותו סטודנט בטכניון ובהמשך כמהנדס מים בשרות חברת תה"ל – תכנון המים לישראל

עד להקמת המדינה, זרמו בנחלי הארץ מים נקיים. שאיבה מאסיבית מהמעיינות והזרמת ביוב לאפיקים היבשים, הפכו את הנחלים למובלי שפכים מסריחים ומזוהמים. בעקבות לחץ ציבורי התקבלו מספר החלטות ממשלה להחזרת המים לטבע, אך אלו לא מומשו במלואן וחלק ניכר מהנחלים עדיין סובל מזיהום שפכים המסכל את מאמצי שיקומם ופוגע ברווחת הציבור

האסדרה שנקבעה על ידי רשות המים תחייב רפתות שאיכות השפכים שלהן נמוכה לטפל בהם לפני הזרמתם למערכת הביוב ובכך להפחית עומסים, נזקים ועלויות מהמועצות האזוריות, התאגידים והמט"שים הנושאים כיום במלוא העלויות הנגרמות מהזרמות אלה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם