מערכת UASB דו-שלבית הוכחה כפתרון אפשרי לשפכי מכון החליבה וחצר ההמתנה ברפתות. המערכת הינה פשוטה להפעלה, אינה דורשת הוספה של כימיקלים ודורשת כמות נמוכה של פינוי מוצקים עודפים

במהלך 8 השנים האחרונות הורחב מפעל השפד"ן ושודרג, בין היתר כדי להפסיק את הזרמת הבוצה לים ולהקים לה פתרון יבשתי. הפסקת ההזרמה צפויה עד תום הרבע הראשון של שנה זו

למרות אירועי הגשם העוצמתיים של חודש דצמבר, הצפי לעונה כולה מוסיף להיות לכמויות משקעים אשר לא יעלו על הממוצע הרב-שנתי בשקלול ארצי (הנתונים במאמר נכונים לתחילת חודש ינואר 2017)

תוצאות בדיקה שבחנה את דעיכת יכולת החיטוי של תמיסת היפוכלוריט הנתרן בזמן אחסנה במערכות השקיה

התיקון, שמהווה למעשה שינוי מבני מהותי במשק המים הישראלי ומעביר את פעילות מפעלי הפקת המים הפרטיים מבעליהם הנוכחיים, החקלאים, לידי חברת מקורות, יביא לדברי נציגי החקלאים לחיסול מפעל ההתיישבות העובדת בישראל

מודל הידרו-כלכלי שפותח במחלקה לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית בשיתוף עם קבוצת מחקר מ-MIT מאפשר לנתח שינויי מדיניות במשק המים טרם ישומן במושגים של עלות-תועלת 

במהלך שנה וחצי נחשפו תושבי העיר פלינט לריכוזים גבוהים של עופרת במי השתייה, חשיפה שעלולה לגרום בין השאר להשפעות נוירו-התפתחותיות בקרב תינוקות וילדים. האם ניתן להפיק לקחים מאירוע זה על ניהול מערך אבטחת איכות מי השתייה בישראל?

הגבלת ריכוזי חנקן וזרחן בקולחי מט"שים היא כיום חלק מדרישות החוק ובדרך כלל יש גם כדאיות כלכלית ותפעולית לשלב במט"ש רגיל סילוק משולב של חומרים אלה. במאמר זה נסקור את עקרונות ההרחקה ואת המתקנים הדרושים לשם כך

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם