תוצאות וממצאים עיקריים של מחקר שנערך באגני שורק של מפעל השפד"ן, שבחן את השימוש בהרכב האיזוטופי של המים ושל מומסים שונים כסמנים פוטנציאלים למעקב אחר התפשטות הקולחים באקוויפר

אחת הדרכים להגביר את כמות המים הזמינים, היא קציר גשם. אמנם בתנאים הנוכחיים אין בכך כדאיות כלכלית בהשוואה למחירי המים ממקורות אחרים, אך חישובי כדאיות הקשורים למשק המים הלאומי ולחסכון אפשרי למשק המים הפרטי, עשויים לשנות את שיקולי ההשקעה בתחום זה

שיטת הגידול האורגנית, המסתמכת על דשן מוצק כגון קומפוסט המיושם ישירות בקרקע בתחילת הגידול, מעלה מהותית את שטף החנקה לעומק התווך הלא רווי ומגדילה את פוטנציאל הזיהום של מי התהום

השירות ההידרולוגי ברשות המים מפעיל כלי אופרטיבי לחיזוי כמויות המשקעים הצפויים להתקבל באגנים השונים במהלך עונת הגשמים, באמצעות אלגוריתם מיוחד שנבנה במרכז האמריקאי לחקר האטמוספירה.

המחסור במים שפירים הוביל לשימוש הולך וגדל במים קולחים מטוהרים לצורכי השקיה חקלאית. אולם השקיה מתמשכת במים אלה פוגעת בתכונות ההידראוליות של הקרקע ויכולה להוות אחת הסיבות לירידה ביבולים, בעיקר בקרקעות כבדות

מאמר זה עוסק בהשפעת כיסוי צף על מאגרי מים וקולחים, ובהערכה של מדדים כלכליים הנובעים מכך

הרפורמה שבוצעה במהלך השנים 1999-2008 הביאה לצמצום משמעותי בכמות השפכים המיוצרים ברפתות החלב, שמרביתם מגיעים למערכות ביוב ולא מזיקים לסביבה

מסילת הרכבת הרביעית המתוכננת באפיק נחל איילון תביא להצרה נוספת של אפיקו, ותגביר את הסיכוי להצפות בעת אירוע גשם משמעותי. הפתרון המוצע על ידי המתכננים – מנהרה שתזרים את עודפי המים ישירות לים התיכון. עמותת ״צלול״ מתנגדת לתוכנית ושותפים להתנגדות עוד גופים נוספים

חלק נכבד מהצלחת החקלאות בישראל נזקף לזכותם של אנשי המחקר החקלאי, שחלקם פועלים במסגרת מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים (מו״פים), הפרושים לאורכה ולרוחבה של הארץ. נסקור כאן בקצרה את פועלם של שלושה מרכזים כאלה וחלק מהמחקרים הנערכים בהם

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם