אספקת מים ליישובי הערבה

תכניות אב לאספקת מים לחקלאות בערבה הדרומית, בערבה התיכונה ובכיכר סדום, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, נמצאות בשלבי ביצוע מתקדמים וצפויות להסתיים בעוד כשלוש שנים.

צילום: יובל פלאוט

אספקת המים ליישובי הערבה וכיכר סדום נשענת על מים מליחים מקידוחים מקומיים, ומערכת המים הינה עצמאית לחלוטין, ללא קישור או גיבוי ממערכת המים הארצית. עיקר השימוש במים הוא לחקלאות וחלקם הקטן לתעשייה ולשימוש ביתי, ומי השתייה מסופקים באמצעות מתפילים מקומיים בתפוקה של 5-15 מק"ש (מטר קוב לשעה) לכל מתפיל.

בנוסף לעובדה שהערבה הינה אזור מדברי עם טמפרטורות קיצוניות, אספקת מים מליחים לחקלאות מגבילה את מגוון הגידולים האפשריים ומורידה את תנובת הגידול פר דונם.
הקשיים שחווים תושבי הערבה הובילו לשינוי תפיסתי, ובשנת 2009 אושרה תכנית האב לאספקת מים לערבה דרומית.
התכנית מבוססת על אספקת תמהיל של מים מליחים ומים שפירים לחקלאות. מכיוון שאין מצאי של מים שפירים בערבה, הוחלט לספק את המים השפירים באמצעות מתקן התפלה שיוקם ליד אילת. כמות המים השפירים הדרושה לערבה הדרומית הינה כ- 18 מלמ"ק/שנה (מליון מטר קוב לשנה).
אישור תכנית זו הוביל לאישור תכנית אב לאספקת מים לערבה תיכונה וכיכר סדום בשנת 2012. גם תכנית זו בעלת עקרונות זהים לתכנית האב של הערבה הדרומית, ומתבססת על אספקת תמהיל של מים מליחים ומים שפירים לחקלאות. תוספת המים השפירים הדרושים לערבה התיכונה הינה כ- 25 מלמ"ק/שנה.
עקב מיקומה הגיאוגרפי, המים השפירים לערבה התיכונה יסופקו מ- 3 מקורות: ערבה דרומית (מהמתפיל שתוכנן להקים באילת, על פי התכנית שאושרה לערבה הדרומית), מתפיל מקומי ומערכת המים הארצית. בעקבות לוח הזמנים הארוך הנדרש להקמת מתקן התפלה והצורך הדחוף בתוספת מים, חברת "מקורות" הכינה תכניות לתגבור אספקת המים לערבה דרומית ולערבה תיכונה עד להקמת המתפיל שאושר.

התכניות כוללות הנחה של מאות קילומטרים של קווי הולכה, קדיחה וציוד קידוחים חדשים, הקמת תחנות שאיבה והקמת שלושה מאגרי מים בנפח כולל של 700 אלמ"ק (אלף מטר קוב).

עלות התכניות מוערך בכ- 700 מליון ₪ והן צפויות להביא לתוספת מים של כ- 20 מלמ"ק/שנה. לצורך ניהול ומעקב אחר תכנון וביצוע המתקנים ההנדסיים שאושרו, חברת "מקורות" הקימה מנהלת ובה חברים הגורמים האחראיים לפרויקטים השונים, החל משלב התכנון והסטטוטוריקה, ועד למבצע העבודה. העבודות צפויות להסתיים בשנת 2020.

נכון להיום בוצעו כ- 70% מהפרויקטים שאושרו לערבה דרומית וכ- 45% מהפרויקטים שאושרו לערבה תיכונה בהיקף כספי כולל של כ- 220 מליון ₪.

תכנון הפרויקטים המורכבים, הן מבחינה הנדסית והן מבחינה סטטוטורית, כגון מאגרים ותחנות שאיבה גדולות, מתוכננים לביצוע בשנים 2018-2019. בשנת 2015 נחתם הסכם בין ממלכת ירדן ומדינת ישראל, על הקמת מתקן התפלה בשטח ירדן, בסמוך לעקבה. המתפיל יספק מים שפירים לצרכי ממלכת ירדן, ולשטח ישראל יסופקו 35 מלמ"ק/שנה מים מותפלים. מים אלו יסופקו לחקלאות בלבד (במהילה עם מים מליחים). לשימושי הבית בערבה הדרומית יסופקו מים ממתקן ההתפלה סבחה המספק מים לעיר אילת. לשימושי הבית בערבה התיכונה וכיכר סדום יסופקו מים שפירים ממערכת המים הארצית.

הדפסה הורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם